ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όροι διαγωνισμού με κλήρωση “EKO Racing 100 – DUCATI ”

1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ OΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΚΟ ΑΒΕΕ» (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής διαγωνισμός) στην ιστοσελίδα «valeekoracing100.gr» (εφεξής «ιστοσελίδα») με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρίας MSCOMM ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (περαιτέρω η ‘«mscomm» ή «Διαφημιστική) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»), οι οποίοι είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στην Ιστοσελίδα. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

2] Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Έχουν επισκεφτεί τον Δικτυακό Τόπο και λάβει μέρος στο Διαγωνισμό σύμφωνα με όσα περιγράφονται λεπτομερέστερα στις παρακάτω παραγράφους ενώ αποκλείονται: α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής και γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

3] Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 5-12-2017 ώρα 12.30μ.μ μέχρι τις  31-01-2018 και ώρα 23:59μ.μ. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα λήξης της διάρκειας του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα λαμβάνεται υπόψιν. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε την αξιοποίηση των μη αξιοποιηθέντων δώρων είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

4] O/η κάθε συμμετέχων/ουσα, προκειμένου να πάρει μέρος στον διαγωνισμό, θα πρέπει να εφοδιαστεί με καύσιμα EKO Racing 100 και να κρατήσει το αποδεικτικό της πληρωμής. Στη συνέχεια, θα πρέπει να κάνει login στο microsite του διαγωνισμού: «valeekoracing100.gr», να καταχωρήσει τον αριθμό της απόδειξής του και να ανεβάσει φωτογραφία της απόδειξης αγοράς καυσίμου EKO Racing 100. Παράλληλα, θα πρέπει να κρατήσει την απόδειξή του για να την παρουσιάσει σε περίπτωση που κερδίσει και του ζητηθεί από τη διοργανώτρια για την παραλαβή του δώρου του. Κάθε απόδειξη μπορεί να καταχωρηθεί μόνο μία φορά.

O/η κάθε συμμετέχων/ουσα για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό και να διεκδικήσει μία (1) DUCATI Supersport, καθώς και τα υπόλοιπα δώρα, θα πρέπει:
Επιλογή 1) Να συμπληρώσει και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του στη φόρμα συμμετοχής στην ειδική σελίδα του διαγωνισμού www.valeekoracing100.gr.
Επιλογή 2) Να είναι εγγεγραμμένος χρήστης του Facebook και να κάνει login μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Microsite www.valeekoracing100.gr.

5] Δώρα και κληρώσεις:

Την Παρασκευή 2/02/2018, ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί η 1η μεγάλη κλήρωση στα γραφεία της διαφημιστικής εταιρίας, με την επωνυμία ‘’MCCOMM ΑΕ’’ που εδρεύει Πέτρου Ράλλη 11, 177 78, Αθήνα

Από την 1η κλήρωση θα προκύψουν 10 νικητές, οι οποίοι και θα ανακοινωθούν τόσο στην επίσημη σελίδα της EKO Greece στο facebook στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/EKO.gr/, όσο και στο microsite που φιλοξενεί την ενέργεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.valeekoracing100.gr Από την κλήρωση θα προκύψουν επίσης 10 επιλαχόντες νικητές.

Οι 10 νικητές διεκδικούν ένα από τα παρακάτω δώρα:

 1. 1 μηχανή DUCATI Supersport, χρώμα κόκκινο, 937cc, 110hp, αξίας 14.950€
 2. 2 δωροεπιταγές καυσίμων EKO Racing 100 αξίας 500€
 3. 7 είδη εξοπλισμού DUCATI:
  1. 100% αδιάβροχο μπουφάν Ducati Tour V Λιανικής αξίας 466€
  2. Κράνος Ducati AGV K5 Dark Rider V2 Λιανικής αξίας 375€
  3. Ρολόι χειρός χρονογράφος Λιανικής αξίας 202€
  4. Αντιανεμικό μπουφάν Λιανικής αξίας 161,60€
  5. Φούτερ με κουκούλα Ducati Corse Λιανικής αξίας 100€
  6. Τσάντα πλάτης Λιανικής αξίας 49,80€
  7. Σάκος γυμναστηρίου Λιανικής αξίας 60€

Εκτός από τους νικητές θα κληρωθούν και ισάριθμοι αναπληρωματικοί.

6] Για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής του δώρου υπεύθυνη είναι η Διοργανώτρια εταιρεία. Οι νικητές θα ενημερωθούν επίσης τηλεφωνικώς και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος μετά τη λήξη του διαγωνισμού, όπου και θα λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν.

7] Οι νικητές θα πρέπει να ανταποκριθούν στο χρονικό πλαίσιο που θα ορίσει η Διοργανώτρια εταιρεία. Σε διαφορετική περίπτωση θα κληθούν οι επιλαχόντες νικητές.

8] Για την παραλαβή του δώρου, θα πραγματοποιηθεί 2η κλήρωση, σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, σε ημερομηνία και σημείο που θα ανακοινωθεί από την Διοργανώτρια Εταιρία στην επικοινωνία της με τους νικητές. Η  συμμετοχή των νικητών είναι υποχρεωτική για τη διεκδίκηση του δώρου. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές αδυνατεί να παραβρεθεί, έχει δικαίωμα εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου.

9] Για την πραγματοποίηση και των 2 κληρώσεων, θα χρησιμοποιηθεί πιστοποιημένη γεννήτρια τυχαίων αριθμών, από ανεξάρτητο εργαστήριο, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

10] Όλα τα δώρα του διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή. Η εξαργύρωση των δώρων θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο δηλωτικό της ταυτότητας έγγραφο.

11] Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα.

12] Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Διαγωνιζόμενου ή τρίτου, (β) έχει καταχωρηθεί στο microsite του Διαγωνισμού εντός της διάρκειας διεξαγωγής του Διαγωνισμού (γ) δεν εμπίπτει στην εξαίρεση του όρου δύο (2) (δ) είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους (ε) συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ως άνω. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώνει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχή που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία της συμμετοχής είναι μη αληθές, η συμμετοχή μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ακόμα και αυτό της παραλαβής του δώρου. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώσει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχή που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

13] Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση του καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια.

14] Σε περίπτωση διακοπής ή ακύρωσης της προωθητικής ενέργειας, οι συμμετέχοντες δεν θα δικαιούνται να προβάλουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της Διοργανώτριας.

15] Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

16] Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, και η Διοργανώτρια δεν υπέχει οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

17] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των «ΕΚΟ Greece».

18] Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

19] Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στη φόρμα εγγραφής του microsite “valeekoracing100.gr” και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο microsite με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης των αποδείξεων.

20] Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πιθανής ή έμμεσης ζημιάς ή κάθε είδους ζημιάς και επιπλέον εξόδων που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση διακοπής, δυσλειτουργίας ή καθυστέρησης των ενεργειών και των προϊόντων της.

21] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη Διοργανώτρια τη διαγραφή ή τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο επικοινωνώντας στο e-mail greeceeko@gmail.com.

22] Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η Διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

23] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας. Περαιτέρω η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης συναίνεσης του συμμετέχοντα.

24] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.valeekoracing100.gr και η Διοργανώτρια μπορεί να τους τροποποιήσει οποτεδήποτε κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

25] Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και οι νικητές δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε καμία περίπτωση.

26] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

27] Οποιοσδήποτε συμμετέχων/ουσα ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

28] Αν για οποιαδήποτε λόγο προκύψουν άνω του ενός νικητές, τότε θα διενεργηθεί μεταξύ αυτών έτερη ηλεκτρονικά αδιάβλητη κλήρωση.

29] Οι όροι συμμετοχής και διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Μιχαλοπούλου Ταρσία, 210 8233158.

30] Λοιποί όροι. Η συμμετοχή οποιουδήποτε από τους δικαιούχους / νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και μετά την παραλαβή του Δώρου του, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δηλώσει ότι δεν αποδέχεται πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με τον δικαιούχο / νικητή για την παραλαβή του Δώρου αποβεί άκαρπη, επί σαρανταοχτώ (48) συνεχόμενες ώρες από την κλήρωση. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός δικαιούχου/νικητή, το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός, αν προβλέπεται σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, διαφορετικά το Δώρο τίθεται στην ευχέρεια του Διοργανωτή για ανάκλησή του ή αναδιανομή του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄– «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ» Ο/Η Συμμετέχων/ουσα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων του Διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. Ο/Η Συμμετέχων/ουσα δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και μελλοντική κατά της Διοργανώτριας, των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς της αναφορικά με τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την εφαρμογή των όρων, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό. Ο/Η Συμμετέχων/ουσα ρητά παρέχει με την συμμετοχή της τη συγκατάθεση της και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή της εν λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET ώστε η Διοργανώτρια να μπορεί να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών/ριών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του/της συμμετέχοντος/ουσας για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τις Διοργανώτριες για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing.»